Anayasa Mahkemesi: İş arkadaşıyla yazışma yüzünden işten çıkarılmak hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), iş arkadaşı ile yaptığı yazışmalar münasebet gösterilerek iş akdi feshedilen kişinin müracaatında “özel hayata hürmet hakkı” ile “haberleşme hürriyetinin” ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara nazaran, özel bir şirkette çalışan müracaatçının, bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının patron tarafından incelenmesi sonucu, yazışma içerikleri münasebet gösterilerek işten çıkarıldı. Feshin haksız olduğunu ileri süren müracaatçı, işe iade davası açtı lakin mahkemece davanın reddine karar verildi. Bunun üzerine müracaatçı, özel hayata hürmet hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği argüman ederek AYM’ye ferdî müracaatta bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, özel hayata hürmet hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM’nin kararında, “Demokratik bir toplumda irtibatın denetlenmesi ve ferdî dataların işlenmesi süreci şeffaf bir formda gerçekleştirilmeli ve bunun bir gereği olarak da süreçle ilgili olarak çalışanlar patron tarafından evvelce bilgilendirilmelidir” kararına yer verildi.

Çalışanın temel hak ve hürriyetlerine patron tarafından yapılan müdahalenin, ulaşılmak istenen maksatla ilgili ve bu gayesi gerçekleştirmeye elverişli olması gerektiğine işaret edilen kararda, “Amacı aşacak formda sınırlama ya da müdahaleye müsaade verilmemelidir” sözleri yer aldı.

İşveren yazışmaları gizlice ele geçirmiş

Başvurucunun, cep telefonundaki yazışmalarının incelenmesinin özel hayat alanına ve haberleşme hürriyetine haksız bir müdahale oluşturmasına karşın açtığı işe iade istemli davasında bu istikamette bir tespit yapılmadığı kaydedilen kararda, yazışmalarının, patron tarafından hukuka ters sistemlerle elde edildiğini tez ettiği vurgulandı.

“İşverenin emekçinin kullanımına sunulan irtibat araçlarını denetlemesine ait olarak 4857 sayılı Kanun’da özel bir düzenleme olmadığı görülmüştür” tespitine yer verilen kararda, müracaat konusu olayda müracaatçı ile iş arkadaşı ortasındaki mesajlaşmaların patron ve çalışanları hakkında özel görüşler içerdiği, içeriğinde kimi küçük düşürücü tabirlerin bulunduğu belirtildi.

Yüksek Mahkemenin daha evvel de benzeri müracaatlarda ihlal kararları verdiğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Mesajlaşma programlarının şahsî olarak da kullanılabileceği gözetildiğinde bir diğerine ilişkin olan cep telefonunun denetlenmesinin ve müracaatçıya ilişkin bildirilerin ele geçirilmesinin müracaatçının özel hayatının ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentisine karşıt olduğu açıktır. Mahkemece bir diğerine ilişkin cep telefonunda yer alan yazışmaların ne suretle denetlendiğine, ileti içeriklerinin feshe destek alınmasının gerekli olup olmadığına ve müracaatçının özel hayatı ile haberleşmesine olan tesirine yönelik rastgele bir kıymetlendirme yapılmamıştır.

Açıklanan münasebetlerle özel hukuk iş bağlarından doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından üstte belirtilen anayasal teminatları gözeten ihtimamlı bir yargılama yapılarak müspet yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlaşıldığından müracaatçının Anayasa’nın 20. hususunda teminat altına alınan özel hayata hürmet hakkı ile Anayasa’nın 22. unsurunda garanti altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir