Liselerde “siber zorbalık” ve “akran zorbalığı” disiplin işlemleri arasına girdi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile “akran zorbalığı” ile “siber zorbalık” yapan öğrencilere disiplin süreci yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna nazaran, derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar aralık ayında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak maksadıyla ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmadan şube açılabilecek.

Milli atlet unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve atlet eğitim merkezlerinde kayıtlı sportmen öğrencilerin, öbür ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçiş yapabilmelerine imkan sağlandı.

Öğretmen çocuklarına nakil kolaylığı

Görev yeri değişikliği nedeniyle öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş süreçleri, ortaöğretim müddetince bir keze mahsus olmak üzere kontenjan koşulu aranmadan yapılabilecek. Öğrenciler, eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda, mülki yönetim amiri tarafından müsaadeli sayılabilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, 10’uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan yahut kısım değiştirmek istemesi durumunda; 9’uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10’uncu sınıf meslek derslerinden yaz periyodunda yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmaları kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişleri yapılabilecek.

Hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okullara nakil ve geçişlerinde öğrencilerin birebir eğitim ve öğretim yılında nakil ve geçiş yapılacak okuldaki emsallerinin oluşturduğu taban puana nazaran iş ve süreçlerin yürütülmesi hedefiyle düzenleme yapıldı.

Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin imtihan yoğunluğunu azaltmak gayesiyle imtihan yapılabilecek mühlet iki haftaya çıkarıldı.

Yeni düzenlemede, iş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da öteki bir kurumun müsaadesine bağlanmış meslek alan yahut kollarında verilen ustalık-iş yeri açma dokümanlarının tek başına iş yeri açma imkanı vermeyeceği karar altına alındı.

Disiplin cezalarıyla ilgili düzenleme

Yeni düzenleme ile rastgele bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini birinci kez işlemesi halinde müspet disiplin anlayışı ile öncelikle yazılı ikaz yapılacak.

Olumsuz davranışlarının devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılacak. Yazılı ihtar rehberlik ve ruhsal müşavere servisine ve okul öğrenci ödül ve disiplin şurasına bilgi emelli gönderilecek. Yazılı ikaz ile veli görüşmesine ait bilgiler e-Okul sistemine işlenmeyecek.

Öğrenci, kınama cezasını gerektiren ikinci davranışında direkt okul öğrenci ödül ve disiplin konseyine gönderilecek.

Disiplin süreci gerektirecek hareketler yine belirlendi

Yeni düzenlemede, öğrencilerin tütün içermeyen fakat tütün mamulünü taklit eder usulde kullanılan her türlü eseri bulundurma yahut kullanmaları ile okulla ilgisi olmayan şahısların okul idaresinin müsaadesi dışında okula getirilmesi disiplin unsurları ortasına alındı.

Bunun yanında, “siber zorbalık” ve “akran zorbalığı” fiilleri yapan öğrencilere de disiplin süreci uygulanacak. Bu fiil yeni düzenlemede, “bilişim araçları yahut toplumsal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, bireylere ve kurumlara ziyan vermek” ile “tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla öbür bir öğrencinin, toplumsal yahut duygusal gelişimini olumsuz tarafta etkileyecek biçimde akran zorbalığı yapmak.” halinde anlatıldı.

Disiplin unsurları ortasına alınan öteki kararlar şöyle:

“Siyasi, ideolojik, müstehcen yahut yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerilerini paylaşmak, dağıtmak, duvarlara ve başka yerlere asmak, yazmak; bu hedefler için bilişim araçlarını, okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak, okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve öbür öğrencilerin müsaadesiz olarak imgelerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak, okul, pansiyon ve eklentilerini belirlenen kurallar dışında kullanmak, pansiyonda müsaadesiz kalmak.”

Okul disiplin mevzuatı çerçevesindeki şikayetler, gerçek yahut hukukî şahıslarca okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek. İsimsiz ve imzasız müracaatların sürece alınmaması temel olmakla birlikte; savların dokümanlarla ortaya konulmuş olması yahut araştırılmasını gerektirir boyutta değerli hususları içermesi halinde ihbara süreç yapılacak.

Ceza gerektiren fiillerde bulunan öğrencilere yönelik çalışmalar

Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, okul rehberlik ve ruhsal müşavere hizmetleri yürütme kurulu ve sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanan ve okul müdürü tarafından onaylanan plan doğrultusunda uygunlaştırıcı, geliştirici yahut yönlendirici çalışmalar ile topluma hizmet, ödev ve proje çalışmaları yapılacak.

Bu çalışmalar, Ulusal Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Ruhsal Müracaat Hizmetleri Yönetmeliği ile Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Toplumsal Etkinlikler Yönetmeliği kararlarına nazaran okul müdürlüğünce yürütülecek. Yapılan çalışmalar tertipli olarak takip edilecek. Yapılan müşahede ve çalışmalar öğrencinin davranış puanının görüşülmesi sürecinde öğretmenler heyetine sunulacak.

Okul pansiyonunda paralı ve parasız yatılı olarak kalan öğrencilerin okul değiştirme cezası almaları durumunda nakillerinin yapılmasında uygulama birliği sağlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir