Yargıtay’dan istifa kararı: Önce başka işe girmek suç değil

Yüksek Mahkeme, fesih için haklı sebepleri bulunan bir personelin, fesih tarihinden sonraki işsizlik sürecini ve geçim şartlarını nazara alarak, fesihten evvel öteki bir işe başvurmuş olması ve bu müracaatının kabul edilmesi feshin berbat niyetli olduğu sonucunu doğurmayacağına dikkat çekti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir şirkette çalışan İ.K., net 2 bin 500 TL maaş alırken banka hesabına bin 750 lira yatırıldığını, kalan kısmının elden verilmesine itiraz etti.

EKSİK SİGORTA PRİMLERİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Sigorta priminin aldığı maaşın altından yatmasının haksızlık olduğunu öne süren İ.K., noter kanalıyla istifa etti. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan İ.K., sigorta primlerinin ise bankaya yatırılan kısım üzerinden eksik ödendiğini, fazla çalışma ve resmi tatil günlerinde çalışmalarının olduğunu, karşılığının kendisine ödenmediğini ve İş Kanunu unsur 24/2/e kararı uyarınca iş akdi haklı sebeple feshettiğini, davalı tarafça ihtarnamede belirtilen mühlet içerisinde rastgele bir ödeme yapılmaması üzerine personellik alacaklarının tahsili maksadıyla dava açıldığını lisana getirdi.

İnegöl İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne, kıdem tazminatı talebinin reddine, yüzde 15 hakkaniyet indirimi ile fazla çalışma fiyatına, yüzde 15 hakkaniyet indirimi ile ulusal bayram ve genel tatil fiyatına hükmetti.

Mahkeme; davacının davalı iş yerinde çalışmakta iken kamu kurumuna atanmak üzere hazırlık süreçleri yaptığı, atanmasına ait sürecin mutlaklaşması üzerine iş kontratını haklı sebeple feshettiğini beyan etmiş ise de gerçek iradesinin diğer kurumda çalışma olgusu olduğu sabit olmakla davacının kıdem tazminatına hak kazanamayacağına dikkat çekti.

Mahkeme kararını hem davacı hem de davalı avukatı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, tarafların istinaf müracaatlarının asıldan reddine kesin olmak üzere karar verdi.

PERSONELLERİN MAKUS NİYETLİ OLMADIĞINA HÜKMEDİLDİ

Kararda, ‘Davacının gerçekteki iş akdinin fesih münasebetinin memuriyete geçmek olduğu anlaşılmakla kıdem tazminatı talebinin reddi yol ve yasaya uygun bulunmuştur’ münasebetinde bulunulduğunu, yeniden fazla çalışma alacakları konusunda istinaf incelemesinde bordroların imzalı olması sebebiyle bordrolar ayrıntılı olarak incelenmeden karar tesis edildiğine kanaat getirdi.

Tıpkı işyerinde çalışan diğer bir çalışanın istifasını pahalandıran Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, personellerin makus niyetli olmadığına hükmetti.

Kararı davacı emekçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, istifa eden çalışanın öteki bir iş ayarlamasının makus niyetli olmadığına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi:

“İNSANI DERTLERDEN KAYNAKLI OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR”

“Fesih için haklı sebepleri bulunduğunu tez eden bir personelin, beklenen fesih tarihinden sonraki işsizlik sürecini ve geçim şartlarını nazara alarak, fesihten evvel öteki bir işe başvurmuş olması ve bu müracaatının kabul edilmesinden sonra, iş kontratını feshetmesi, patrondan kaynaklanan haklı fesih olgusunu ortadan kaldırmayacağı üzere bu feshin makus niyetli olduğu sonucunu da doğurmaz.

Çünkü burada fesih iradesinin doğduğu anda değil de sonradan açıklanması, makul kabul edilebilir insanî korkulardan kaynaklı olup, patronu ziyana uğratma kastı da bulunmadığından, hakkın berbata kullanılması olarak nitelendirilmesi yerinde olmayacaktır. Hülasa; haklı fesih sonucunu doğuran sebepler patrondan sadır olup, davacı personellerce bu hak fiilen yeni işe başlanılmasından önce kullanıldığı üzere fesihten evvel iş başvurusu yapılıp kabul edilmesinden sonra kullanılmasının da makul kabul edilebilir insani tasalardan kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.

Bu hakkın dürüstlük kuralına muhalif kullanıldığının kabul edilmesi hakkaniyet ve adalet prensibi ile de bağdaşmayacağından, uyuşmazlığın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi’nin kararı doğrultusunda giderilmesine karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.